Wijziging regeling van de vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen

kenmerk: CvTE-23.00413
datum: 17 februari 2023
gepubliceerd: Staatscourant 2023, nr. 5401

Met deze regeling wordt de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO gewijzigd. Het College voor Toetsen en Examens stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast voor het jaar 2023. De bijlage bij deze wijzigingsregeling dient daartoe ter vervanging van bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015.

Deze regeling treedt in werking per 18 februari 2023.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag


Deel deze pagina