Beleidsregel alternatief centrale examens Nederlandse taal

kenmerk: VO/33199666
datum: 5 juli 2022
gepubliceerd: Staatscourant 2022, nr. 18471

De beleidsregel Alternatieve centrale examens Nederlands voor het schooljaar 2022-2023 is bedoeld voor examenkandidaten waarvan Nederlands niet de moedertaal is en die ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd. Scholen kunnen in dat geval examenkandidaten uiterlijk 15 september aanmelden voor een alternatief centraal examen Nederlands.

De beleidsregel treedt in werking op 1 augustus 2022 en vervalt op 1 augustus 2023.

Publicatie in de Staatscourant

Juridische grondslag


Deel deze pagina