Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022

kenmerk: CvTE-22.00016
datum: 19 januari 2022
gepubliceerd: Staatscourant 2022

Dit besluit wijzigt het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2022 in verband met de verlenging van de afnameperiode van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak en de publicatie van het rooster voor het tweede tijdvak.

Bijlage 1 bij dit besluit is aangevuld in verband met de keuze voor kandidaten die het centraal schriftelijk examen (cse) en centraal praktische examen (cpe) ‘beeldend’ vmbo gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl), respectievelijk het cse en cpe ‘tekenen’, ‘handvaardigheid’, ‘textiele vormgeving’ vwo afleggen, om hun eerste afname van het cse in het eerste of het tweede tijdvak af te leggen.

Omdat inmiddels ook de dagen en de uren waarop in het tweede tijdvak de centrale examens worden afgenomen bekend zijn, wordt het rooster voor het tweede tijdvak met deze wijziging vastgesteld en gepubliceerd door het vervangen van bijlage 2 bij dit besluit.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag


Deel deze pagina