Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022 in verband met de verlenging van de afnameperiode voor cspe's en de digitale centrale examens algemene vakken bb en kb

kenmerk: CvTE-21.00942
datum: 27 september 2021
gepubliceerd: Staatscourant 2021, nr. 42871

Deze regeling wijzigt het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2022 in verband met de verlenging van de afnameperiode voor de digitale centrale examens algemene vakken bb en kb en de centraal schriftelijke en praktische examens (cspe's) in de beroepsgerichte profielvakken.

Het besluit treedt in werking op de dag nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd.

Publicatie in de Staatscourant

Juridische grondslag


Deel deze pagina