Besluit eindexamens 2021

datum: 12 maart 2021
gepubliceerd: Staatscourant 2021, nr. 136

Deze regeling wijzigt het Eindexamenbesluit VO en regelt de maatregelen die met betrekking tot het eindexamen en het staatsexamen 2021 zijn getroffen vanwege de COVID-19-pandemie. Het betreft de maatregelen die in het Servicedocument examens worden toegelicht. In de Kamerbrieven van 20 november 2020, 16 december 2020 en 12 februari 2021 waren deze maatregelen aangekondigd.

Dit besluit is gedeeltelijk in werking getreden op 17 april 2021 (Staatsblad 2021, 184).

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

  • de artikelen 7.3.4, tweede lid, 7.4.11, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,
  • de artikelen 72, vierde lid, 116, vijfde lid, 117, tweede lid, onder b, van de Wet voortgezet onderwijs BES
  • de artikelen 7.3.3, tweede lid, 7.4.13, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES

Deel deze pagina