Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

OCW- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) draagt onder meer zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen.

Directie Voortgezet Onderwijs

De directie Voortgezet Onderwijs van OCW ontwikkelt beleid dat scholieren zoveel mogelijk kansen biedt. Dat gebeurt in overleg met de bijna 700 scholen voor voortgezet onderwijs, Stichting Cito, SLO en andere organisaties. 

Contact en informatie

Publieksvoorlichting is het aanspreekpunt voor burgers en instellingen met vragen over onderwijs, cultuur en wetenschap. Een kerntaak van de publieksvoorlichters is het beantwoorden van telefonische en schriftelijke vragen.  

Kijk voor contactmogelijkheden bij de contactgegevens van OCW en op de website Ministerie van OCW op rijksoverheid.nl.