Wijziging rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

kenmerk: CvTE-20.01347
datum: 11 september 2020
gepubliceerd: Staatscourant 2020, nr. 48575

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens wijzigt het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2021.

De afnameperiodes van de centraal schriftelijke en praktische examens (cspe's) en de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg (BB en KB flex) worden verlengd t/m 23 juli. Dit is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd in het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19, versie 31 augustus 2020.

Bijlage 1 en 2 van het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2021 worden vervangen.

Het besluit treedt in werking met ingang van 23 september 2020.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag


Deel deze pagina