Wijziging van de Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020 en Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021, in verband met correctie van de einddatum afnamen cpe beeldend vmbo en vwo

kenmerk: CvTE-19.01132
datum: 23 september 2019
gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 53647

Deze regeling vervangt Bijlage 1 van het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020 en 2021. De startdatums voor de afname van het cpe beeldende vakken vmbo en cpe beeldend vwo zijn ten opzichte van het eerdere rooster gewijzigd. De aangepaste afnameperiode staat schuin- en vetgedrukt (2020) resp. vetgedrukt (2021) aangegeven in de gewijzigde bijlagen.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 oktober 2019 voor de wijziging van het rooster voor 2020 en met ingang van 1 augustus 2020 voor voor de wijziging van het rooster voor 2021.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag