Wijziging regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

kenmerk: 8394991
datum: 21 juni 2019
gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 36945

Deze regeling wijzigt de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo. Met deze wijzigingsregeling worden de examenprogramma’s van zeven nieuwe beroepsgerichte keuzevakken vastgesteld.

Het gaat om de vakken Tegelzetten voor het vmbo, Meubelstofferen voor het vmbo, Slimme technologie, Cloud en cybersecurity, Innovatie en prototyping, Wonen en design en Visstandbeheer en sportvisserij. Deze zeven vakken zijn ontwikkeld voor leerlingen in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg.

Deze regeling is in werking getreden per 1 augustus 2019.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

  • artikelen 26j, eerste lid, 26k, derde en vijfde lid en 26l, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO
  • artikelen 27, eerste lid, artikel 28, derde en vijfde lid en artikel 28a, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES

Deel deze pagina