Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2018

kenmerk: CvTE-18.00014
datum: 5 februari 2018
gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 10710

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak waarin het College voor Toetsen en Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Meer informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens worden afgenomen en het tijdstip waarop ze beginnen, wordt in maart 2018 gepubliceerd op Examenblad.nl.

Deze regeling treedt in werking op 28 februari 2018 en geldt tot 1 januari 2019.

Regeling op Overheid.nl

Juridische grondslag

Meer informatie