PLEXS

Het landelijke platform voor examensecretarissen (PLEXS) is de belangenvereniging van, voor en door eindexamensecretarissen. Dat betekent dat leden elkaar actief opzoeken.

PLEXS heeft contact met examenketenpartners, zoals het College voor Toetsen en Examens (CvTE), het Examenloket en de VO-raad. De website van PLEXS heeft een forum waar leden elkaar vragen kunnen stellen en zo van elkaar kunnen leren.

Contact en informatie

PLEXS houdt een keer per jaar een landelijk congres, meestal in maart. Daarnaast zijn er acht regio’s waar examensecretarissen elkaar een tot twee keer per jaar ontmoeten en ervaring uitwisselen. Op deze regionale bijeenkomsten kunnen experts of contactpersonen van de betrokken organisaties uit de examenketen uitgenodigd worden.

Meer informatie is te vinden op de website van PLEXS.