Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het onderwijs. Dit is vastgelegd in de Grondwet. Daarnaast is de inspectie verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over en uit het onderwijs. De inspectie voert regel- en stelselmatig onderzoeken uit en rapporteert hierover aan scholen, instellingen, bewindspersonen en parlement.

Afwijking bij het examen

Als bij het centraal examen op een school een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voor, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, moet de school dit probleem in eerste instantie zelf oplossen. Een onregelmatigheid en de door de school gekozen oplossing moeten altijd gemeld worden aan inspectie via het Examenloket

Meldingen

De volgende meldingen moeten worden gedaan in het Internet Schooldossier (ISD) van de inspectie:
 

Als een school de inspectie moet horen, dat vooraf moet gaan aan de toepassing van artikel 3.56, stuurt de school een mail naar examenloket@duo.nl. Daarin staan de volgende gegevens: ROD-nummer (instellings- en vestigingscode), contactgegevens van de school, e-mailadres en telefoonnummer contactpersoon, gewenst moment van terugbellen, welke schoolsoort en welke vakken in welk jaar worden geĂ«xamineerd.

Contact en informatie

De inspectie heeft kantoren in een aantal regio's. Kijk voor adressen en contactmogelijkheden op de contactpagina van de Inspectie van het Onderwijs.