DUO - Informatie Punt Onderwijs (IPO)

Voor uitwisseling van examengegevens met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) kun je terecht bij het Informatiepunt Onderwijs (IPO) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Vragen over de levering van de examengegevens kunnen ook via IPO.

Contact en Informatie

Je kunt mailen naar ipo@duo.nl. DUO/IPO is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (050) 599 90 00 van 9.00 - 13.00 uur en bij spoed per e-mail tot en met 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op de website van DUO.