Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

DUO - Examenloket

Het Examenloket is speciaal voor vragen van scholen over de schoolexamens en het centraal examen in het voortgezet onderwijs. Het Examenloket is een samenwerking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het Examenloket beantwoordt de vragen en draagt vragen over aan ketenpartners, waaronder de Examenlijn van het CvTE. Zo kunnen de scholen rekenen op een eenduidig en juist antwoord.

Contact en informatie

Heb je een vraag over wet- en regelgeving? Neem dan contact op met het Examenloket. Het Examenloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en van 1 april tot 1 juli van 8.30 tot 17.00 uur via (070) 75 75 177. Je kunt ook schriftelijk contact opnemen via het contactformulier of per mail: examenloket@duo.nl.

In de weken dat alle scholen vakantie hebben, is het Examenloket alleen in de ochtend telefonisch bereikbaar.

Meer informatie is te vinden op de website van DUO/Examenloket.

Leerlingen

Leerlingen kunnen met opmerkingen terecht bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).