Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

DUO - Examens

Dienst Uitvoering Onderwijs, Examens

De afdeling Examens is onderdeel van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). DUO verzorgt onder meer de logistieke uitvoering van de examens.

DUO doet dit in nauwe samenwerking met het College voor Toetsen en Examens (CvTE), Stichting Cito en de Onderwijsinspectie.

De afdeling Examens is verantwoordelijk voor de administratie en organisatie van de staatsexamens en ondersteunt de examencommissies. Ook verzorgt men de logistieke processen van de centrale examens.

Contact en informatie

Examens afdeling centrale examens en waardepapieren

Heb je vragen over de pooling tweede correctie, opgave aantal kandidaten, bestelling en aflevering van examenpakketten? Neem dan contact op met de afdeling centrale examens en waardepapieren.

De afdeling centrale examens en waardepapieren is telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur en op afleverdagen van examenpakketten van 9.00 tot 18.00 uur via (050) 599 77 76 of per mail via examens@duo.nl. Voor het bestellen van waardepapieren kun je mailen naar waardepapieren@duo.nl.

Examens afdeling staatsexamens vo

Heb je vragen over staatsexamens vo (ook onder andere opgave kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak en derde tijdvak)? Neem dan contact op met de afdeling staatsexamens vo. 

De afdeling staatsexamens vo is telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via (050) 599 89 33 of per mail via staatsexamens@duo.nl.

Meer informatie is te vinden op de website van DUO.