Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) publiceert jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een ondersteuningsbehoefte bij centrale examens in het voortgezet onderwijs. De brochure verschijnt in september, en is geldig voor de centrale examinering direct daarop volgend.

De hoofdlijnen en uitgangspunten van deze brochure hebben een langere geldigheid. De brochure is daarom ook bruikbaar bij het overwegen van mogelijkheden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte bij de start van de bovenbouw of soms zelfs bij de aanvang van het voortgezet onderwijs.

Bekijk ook onze filmpjes op YouTube:

Documenten


Deel deze pagina