Flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex)

Op deze pagina treft u informatie over de flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) in Facet.

Kaders BB- en KB-flex

De kaders die voor, tijdens en na de afname van BB- en KB-flex in acht genomen moeten worden staan vermeld in de brochure die het CvTE jaarlijks aan het begin van het schooljaar uitbrengt. De brochure bevat regelgeving over onder andere:

 • – 
  Voorbereiding (organisatorisch en technisch)
 • – 
  Examenduur
 • – 
  Geheimhouding
 • – 
  Correctie
 • – 
  Inzage
 • – 
  Toezicht door inspectie
 • – 
  Herkansing

Afnameperiode

De flexibele en digitale centrale examens bb en kb kunnen worden afgenomen van april tot en met juli. Zie voor de exacte data de activiteitenplanning. Binnen de vastgestelde periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten en de momenten van inhalen en herkansen.

Corrigeren van BB- en KB-flex examens

Voor het corrigeren van flexibele en digitale examens bb en kb maken docenten gebruik van de Facet portaal app. In deze app heeft de corrector de beschikking over de vraag, het antwoord van de leerling en het correctievoorschrift.

Tweede correctie

Bij de flexibele en digitale centrale examens bb en kb is een tweede correctie nog niet centraal geregeld. In 2016, 2017 en 2019 zijn beperkte pilots gehouden om te onderzoeken of een tweede correctie ook bij de flexibele en digitale examens mogelijk is. Over hoe een eerste of tweede corrector een digitaal examen corrigeert en tot overstemming komt over de definitieve score van een kandidaat is een animatiefilm ontwikkeld. In deze animatiefilm wordt het proces van corrigeren en overeenkomen van de score stapsgewijs uitgelegd.

Animatiefilm

Oefenen met BB- en KB-flex examens

Jaarlijks worden nieuwe voorbeeldexamens bb en kb beschikbaar gesteld.

Deze voorbeeldexamens worden in digitale vorm geleverd als:

 • voorbeeldexamens die beschikbaar zijn op internet via de online oefenomgeving;
 • voorbeeldexamens waarvoor een afnameplanning in Facet gemaakt moet worden.

Technische ondersteuning

Voor vragen of problemen die de techniek bij afname van de centrale examens in Facet betreffen, kunt u contact opnemen met de helpdesk Facet van DUO via 050 59 99 925.


Deel deze pagina