Toelichting erratum examen aardrijkskunde vwo van 23 mei 2022

23 mei 2022

 

Vandaag is het examen aardrijkskunde vwo afgenomen. Voor dit examen is een erratum gemaakt omdat de geopolitieke situatie in Europa is veranderd door de oorlog in Oekraïne.

Na de afname van het examen aardrijkskunde havo op 12 mei is een nieuw erratum voor vwo gemaakt, omdat de eerste versie van het erratum vwo onbedoeld door een school bij het examen havo is gebruikt.

Wat speelt er bij het examen aardrijkskunde vwo?

Door de situatie in Oekraïne heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in samenwerking met stichting Cito alle centrale examens van 2022 bekeken met de vraag of er opgaven in de examens voorkomen die door deze nieuwe geopolitieke situatie niet meer passend zijn.

Bij aardrijkskunde vwo tijdvak 1 waren er vier vragen die gegeven deze nieuwe context waarin we leven niet meer goed te maken zijn. Het CvTE heeft daarom besloten deze vragen te vervangen door nieuwe vragen door middel van een erratum.

Nieuwe erratum examen 23 mei

Het nieuwe erratum aardrijkskunde bevat dus (net als het eerste, vervallen erratum) vier nieuwe vragen die gemaakt moeten worden in plaats van vier vragen uit het examen aardrijkskunde zelf. Scholen zijn daarover geïnformeerd en hebben het tweede, nieuwe erratum vanaf donderdag 19 mei kunnen downloaden.


Deel deze pagina