Toelichting op het centraal examen maatschappijwetenschappen havo & vwo 2022

30 november 2021

 

In 2018 verscheen de eerste toelichting op het centraal examen maatschappijwetenschappen havo. In de jaren erna is deze toelichting aangepast en is een aparte versie voor vwo gepubliceerd. Voor 2022 publiceert het CvTE een nieuwe versie.

De versie 2022 is één document geworden voor zowel havo als vwo. De tekst is op een aantal plaatsen aangepast. Belangrijk is verder het gebruik van voorbeeldvragen uit de centrale examens havo en vwo van 2021. U vindt de nieuwe toelichting hieronder en op de examenpagina's maatschappijwetenschappen havo en vwo op Examenblad.

Het CvTE verwacht dat deze toelichting u kan helpen in de voorbereiding van uw leerlingen op het centraal examen en bij de correctie.


Deel deze pagina