Veldraadpleging conceptsyllabi 2022 voor de profielvakken D&P, Groen en MVI

6 januari 2020

 

Voor de profielvakken D&P, Groen en MVI heeft de syllabuscommissie wijzigingsvoorstellen voor de syllabus voor examenjaar 2022 gedaan op basis van de gewijzigde examenprogramma’s voor deze vakken.

Een syllabus is een beschrijving van de centraal te examineren examenstof en heeft als doel houvast te bieden bij het voorbereiden van de examenkandidaten op de centrale examens. Om te kunnen beoordelen of deze conceptsyllabus aan dit doel voldoet en de gewenste informatie bevat over de aanpassingen, wordt het veld digitaal geraadpleegd. De resultaten van deze digitale veldraadpleging worden gewogen en mogelijk verwerkt in de definitieve syllabus.

Conceptsyllabus 2022

Enquête

U kunt tot en met vrijdag 24 januari 2020 uw mening geven over de conceptsyllabi van de vakken D&P, Groen en MVI.

Deelname aan deze veldraadpleging gaat op de volgende wijze:

Stap 1: u meldt zich aan voor deze enquête

Stap 2: u vult uw persoonsgegevens in

Stap 3: u ontvangt (via e-mail) een persoonlijke link naar een pagina waarin de enquête voor u klaar staat.

Aanmelden


Deel deze pagina