Veldraadpleging nieuwe syllabus maatschappijkunde vmbo 2022

10 december 2019

 

Vanaf juni 2018 heeft een syllabuscommissie, onder leiding van vakdidacticus Berend-Jan Mulder, gewerkt aan het vernieuwen van de syllabus voor de centrale examens maatschappijkunde vmbo. Het werk van deze syllabuscommissie heeft geresulteerd in de conceptsyllabus maatschappijkunde vmbo 2022.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) legt de conceptversie van deze nieuwe syllabus graag voor aan docenten maatschappijkunde. U kunt via een digitale enquête een reactie geven op de opzet en inhoud van de nieuwe syllabus. De syllabuscommissie zal de resultaten van de veldraadpleging analyseren en neemt deze analyse mee bij de totstandkoming van de definitieve conceptsyllabus.

De commissie heeft ook een verantwoording bij de conceptsyllabus geschreven. Wij vragen u deze verantwoording te raadplegen bij de beoordeling van de nieuwe syllabus. Via onderstaande link vindt u meer informatie over deze vernieuwde conceptsyllabus.

Aanmelden voor de veldraadpleging

Na het aanmelden voor de veldraadpleging via onderstaande link kunt u de conceptsyllabus en het verantwoordingsdocument downloaden. De enquête staat open tot en met zondag 26 januari 2020. U hoeft de enquête niet in één sessie in te vullen; nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u een persoonlijke link die toegang geeft tot de enquête. U kunt uw antwoorden tussentijds opslaan en de enquête vervolgens later afmaken en verzenden.

De syllabuscommissie ziet ernaar uit om de reacties van docenten maatschappijkunde te ontvangen!


Deel deze pagina