Precorrectie Nederlands havo

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

29 november 2019

 

Docentbetrokkenheid bij de totstandkoming van centrale examens is erg belangrijk. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zoekt daarom 12 examenklasdocenten Nederlands havo om mee te doen aan een precorrectie. Dit houdt in dat de docenten, onder strikte geheimhouding, het officiële centrale examen 2020 maken. Zij kijken daarna hun eigen werk na met behulp van het concept-correctievoorschrift. Op basis van hun bevindingen doen zij aan het CvTE aanbevelingen ter aanvulling en verbetering van het concept-correctievoorschrift. Dit met als doel leerlingen de beste beoordeling te bieden en de samenwerking tussen eerste en tweede corrector te ondersteunen.

In totaal doen 24 docenten mee; 12 examenklasdocenten kunnen zich rechtstreeks via het CvTE aanmelden, de andere 12 docenten worden door het sectiebestuur Nederlands van de vakvereniging Levende Talen voorgedragen.

Scholen zijn over deze precorrectie geïnformeerd via een mailing vanuit Examenblad op dinsdag 26 november jongstleden. Heeft u de mailing niet ontvangen, vraag dan uw examensecretaris het bericht aan u door te sturen. Hij of zij kan het bericht terugvinden op zijn/haar persoonlijke pagina. In het bericht staat een link waarmee u zich kunt aanmelden.

Deze precorrectie is onderdeel van het Project Ieders Examen. Voor meer informatie zie de pagina docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.