Publicatie correctievoorschrift kunst (algemeen) havo 2019 twee dagen later

6 mei 2019

 

Het correctievoorschrift kunst (algemeen) havo is dit jaar twee dagen later beschikbaar. Dit heeft een reden: voor het centraal examen kunst (algemeen) havo eerste tijdvak voeren het College voor Toetsen en Examens en de kunstvakverenigingen VONKC, BDD, VLS een test uit met het correctievoorschrift. Een twintigtal docenten kunst (algemeen) havo komt de dag na de afname van het examen naar Utrecht om het gemaakte examenwerk van hun leerlingen te bespreken aan de hand van een voorlopig correctievoorschrift.

De suggesties ter verbetering van het voorlopige correctievoorschrift van deze twintig docenten worden door de vaststellingscommissie besproken. Deze bespreking kan leiden tot aanpassingen in het voorlopige correctievoorschrift. Het definitieve correctievoorschrift is door deze test twee dagen later beschikbaar: op woensdag 22 mei om 17.00 uur.