Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Docentbetrokkenheid

Laatste update

Bij een examen zijn ongeveer tien examenmakers betrokken. Acht van hen zijn docent. De constructiegroepen van Cito bestaan uit docenten, en de leden van de vaststellingscommissies van het CvTE zijn eveneens docent. Al deze docenten geven les aan een examenklas. De aansluiting op de lespraktijk is daarvan dé reden. Daarnaast kunnen alle docenten meedenken over de inhoud van syllabi en kunnen zij hun mening daarover geven in enquêtes. Docenten zijn dus onmisbaar.

In 2016-2017 is het CvTE gestart met het Project Ieders Examen om de docentbetrokkenheid nog verder te vergroten. In het schooljaar 2018-2019 vinden daarvoor de volgende activiteiten plaats:

  • Pre- en testcorrectie
  • Discussieforum
  • CvTE backstage
  • Regiobijeenkomsten met docenten

Wilt u meer weten over het project ieders examen, kijk dan op Rijksoverheid.nl.

Pre- en testcorrectie

Precorrectie

Net als in het afgelopen schooljaar zal het CvTE voor 2018-2019 docenten vragen om in een pilot precorrectie mee te denken over mogelijke aanscherpingen van het correctievoorschrift voor het centraal examen van hun vak. Dit met als doel leerlingen de beste beoordeling te bieden en de samenwerking tussen eerste en tweede corrector te verbeteren. Dit examenjaar betreft het de centrale examen Duits vmbo-gl/tl en Nederlands havo.

Precorrectie werkt als volgt: via een open aanmelding, georganiseerd vanuit zowel de betreffende vakvereniging als het CvTE, worden dit schooljaar per centraal examen (zoals hierboven genoemd) 24 vakdocenten in de gelegenheid gesteld om zelf het centraal examen te maken. Op basis van hun vakinhoudelijke expertise kunnen zij vervolgens aanbevelingen doen voor aanscherpingen van het correctievoorschrift. Het voorlopige correctievoorschrift wordt met behulp van deze feedback nogmaals bekeken door vakexperts van het CvTE en Cito en waar nodig aangepast. In januari 2020 zal op Examenblad.nl een rapportage verschijnen over het experiment precorrectie, schooljaar 2018 – 2019.

Testcorrectie

Evenals afgelopen schooljaar zal het CvTE in het schooljaar 2018-2019 aan docenten vragen om middels een pilot testcorrectie mee te denken of er nog aanscherping van het correctievoorschrift voor het centraal examen van hun vak nodig is. Dit met als doel leerlingen de beste beoordeling te bieden en de samenwerking tussen eerste en tweede corrector te verbeteren. Dit examenjaar betreft het de centrale examens Frans vwo, Nederlands vwo, kunst algemeen havo en maatschappijwetenschappen havo.

Testcorrectie werkt als volgt: via een open aanmelding, georganiseerd vanuit zowel de betreffende vakvereniging als het CvTE, nemen per centraal examen (zoals hierboven genoemd) 20 docenten deel aan de testcorrectie. Deze docenten corrigeren na de afname van het centrale examen het werk van hun leerlingen aan de hand van het voorlopige correctievoorschrift. Vervolgens bespreken de docenten met elkaar het voorlopige correctievoorschrift aan de hand van de leerlingantwoorden. Met elkaar doen ze vervolgens voorstellen/aanbevelingen voor het aanscherpen van het voorlopige correctievoorschrift. Het voorlopige correctievoorschrift wordt vervolgens door vakexperts van het CvTE en Cito waar nodig aangepast op basis van deze feedback. Om deze reden wordt het correctievoorschrift later openbaar gemaakt. Hiermee wordt rekening gehouden in de adviestabel rondom 1e en 2e correctie. In januari 2020 zal er een rapportage verschijnen over het experiment testcorrectie, schooljaar 2018 – 2019.

Voor verdere informatie hierover zie ook de rapportage van de pre- en testcorrectie, schooljaar 2016-2017.

Discussieforum

Discussieforum voor digitaal CE

Bij de papieren centrale examens kunnen docenten direct na afname (online) discussiëren over de examenopgaven, het correctievoorschrift en de antwoorden van leerlingen. Bij de flexibele en digitale examens ligt dit anders. Hier zijn de opgaven niet direct na afname openbaar. Het CvTE wil, middels een pilot, docenten daarom de gelegenheid bieden al tijdens de afnameperiode met collega’s te spreken over opgaven die nog onder de geheimhouding vallen. Hiervoor in in het afgelopen schooljaar 2017-2018 een online besloten beveiligd forum (bbf) ingericht, waarbij begonnen is met de digitale centrale examens voor wiskunde kb en aardrijkskunde kb. Naar verwachting zal in 2019 bij meer digitale CE’s met discussie-bbf’s gewerkt worden.

Op het discussieforum kunnen docenten zowel tijdens de afnameperiode als na de normering vrijelijk discussiëren over examenopgaven, een leerlingantwoord, de moeilijkheidsgraad of de lengte van een variant of een reactie van de Examenlijn van het CvTE. Een docent met een examenklas krijgt toegang tot het forum zodra de examinering van zijn eigen leerlingen is afgerond. De directeur, die verantwoordelijk is voor de afname van het CE (of namens deze, de examensecretaris), verleent de toegang.

Het discussieforum maakt de Examenlijn van het CvTE niet overbodig. Om fouten/onvolkomenheden in behandeling te kunnen nemen, moeten deze via het Examenloket bij de Examenlijn gemeld worden. Een docent kan het discussieforum wel gebruiken voor collegiale consultatie daarover. De meeste discussies zullen waarschijnlijk in mei plaatsvinden. Dat is tijdig voor de normering, zodat de bevindingen meegenomen kunnen worden bij het bepalen van de N-termen.

Voor meer informatie over het discussieforum zal het CvTE mailings sturen vanuit Examenblad.nl. Docenten die geregistreerd zijn voor de digitale centrale examens die deelnemen aan het discussieplatform ontvangen deze mailings. Om een uitnodiging voor het forum te krijgen, is het noodzakelijk dat de examensecretaris docenten van deze examens aanmeldt voor een persoonlijke pagina op Examenblad.nl.

Uitleg over het forum en ontwikkelingen ervan worden ook vermeld op de vakpagina’s op Examenblad.nl.

Nadere informatie is te lezen in hoofdstuk 8.5 geheimhouding en hoofdstuk 10 Pilots met discussie-bbf’s van de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2019’.

CvTE backstage

Om meer bekendheid te geven aan de werkzaamheden van het CvTE en om docenten een kijkje in de keuken te geven, is ervoor gekozen verschillende CvTE backstage filmpjes te maken. Dit zijn filmpjes over onder andere de pre- en testcorrectie, examenvragen en de normering. De filmpjes zijn te vinden op het YouTube-kanaal van het CvTE.

Daarnaast is er een artikel geschreven over de normering en is er een webinar verzorgd over de normering.

Regiobijeenkomsten met docenten

Het CvTE en Cito willen nadrukkelijker het oor te luisteren leggen bij docenten. Daarom hebben het CvTE en Cito op 20 maart 2018 een eerste regiobijeenkomst (midden, Utrecht) met docenten georganiseerd. Op basis van deze ervaring organiseren het CvTE en Cito op donderdag 1 november 2018 een regiobijeenkomst (zuid, Tilburg) en op dinsdag 26 maart 2019 een regiobijeenkomst (noord, Zwolle). Doel van deze bijeenkomsten is om in een positieve sfeer van uitwisseling van informatie en ideeën tot een opbrengst te komen die voor alle belanghebbenden bij centrale examens van nut is. Informatie over deze bijeenkomsten verloopt via Examenblad.nl. Wilt u rechtstreeks deze informatie ontvangen? Maak dan een persoonlijke pagina aan.

Persoonlijke pagina op Examenblad.nl

Wilt u als docent op de hoogte gehouden worden van de vakspecifieke meldingen? Dit kan doordat de examensecretaris u aanmeldt voor een persoonlijke pagina op Examenblad.nl. In dat geval ontvangt u nieuwsberichten gericht op uw examen per mail.

Meer informatie: