Eerste regiobijeenkomst met docenten vo

28 maart 2018

 

Dinsdag 20 maart heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een try-out regiobijeenkomst voor docenten vo georganiseerd. In het gebouw van de Utrechtse school De Passie verzamelden zich zo’n 70 docenten om over uiteenlopende thema’s rondom centrale examens/examinering met medewerkers van het CvTE en Cito in gesprek te gaan. Van tevoren hadden alle deelnemers vragen ter bespreking kunnen aanleveren. De aanwezigen waren verdeeld in heterogene groepen. Doel hiervan was mede om een breder palet aan gespreksonderwerpen aan bod te laten komen. Tegelijkertijd werd door deze opzet voor alle aanwezigen, zowel deelnemers als organisatoren, meer duidelijk welke, soms ook overlappende zaken spelen met betrekking tot centrale examens, onder docenten van verschillende vakken en onderwijsniveaus.

Of deze opzet naar tevredenheid was of dat er bijvoorbeeld toch meer behoefte bestaat aan een specifieke clustering van gespreksonderwerpen en daarmee meer homogene groepen, zal onderwerp van evaluatie zijn. Met de leerpunten uit de try-out, wil het CvTE in het najaar van 2018 (zuid) en het voorjaar van 2019 (midden en noord), weer samen met Cito regiobijeenkomsten organiseren.

Deze regiobijeenkomsten zullen wel als doel behouden om met elkaar in gesprek te gaan over overkoepelende thema’s die spelen rondom centrale examens (zoals bijvoorbeeld: normeringssystematiek; totstandkoming van examens met daarbij de afwegingen die gemaakt worden op o.a. de gebieden taligheid en lengte van centrale examens; het correctievoorschrift).

Het CvTE hoopt van harte dat docenten ook daar hun weg naar de regiobijeenkomsten weten te vinden.

Pijl omhoog