natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL 2021

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

Examenzittingen

  • donderdag 20 mei 2021 13:30-15:30
    1e tijdvak

Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL 2021. Kies natuur- en scheikunde in 2021 of vmbo GL in 2021 of vmbo TL in 2021 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog