pilot-icoon

Pilot

maatschappij­wetenschappen vwo 2019 (pilot)

Het centraal examen maatschappij­wetenschappen vwo werd in 2019 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

Pijl omhoog