Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Pilot-examens

Laatste update

'Pilot' is de benaming voor proeven en experimenten die op een beperkt aantal scholen afgenomen worden om een nieuwe examenvorm uit te proberen of om (een onderdeel van) een vak te vernieuwen. Met andere woorden: een 'pilot-examen' onderzoekt iets, bijvoorbeeld of de vakvernieuwing goed in te voeren is; of dat een wijziging in de vorm van het examen problemen of voordelen oplevert.

Zulke examens zijn anders dan de reguliere examens. Het betekent dan ook dat scholen aan moeten geven dat ze deelnemen aan een pilot wanneer ze hun leerlingenaantallen en vakken aanmelden voor het examen bij DUO via het digitale inschrijfformulier.

Alleen die scholen die daarvoor toestemming hebben gekregen van het ministerie van OCW zijn gerechtigd deel te nemen aan een pilot.

Alleen die scholen die daarvoor toestemming hebben gekregen van het ministerie van OCW zijn gerechtigd deel te nemen aan een pilot. Gegeven de huidige discussies over onderwijsbeleid zullen pilots de komende jaren slechts incidenteel worden toegestaan.