geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2025

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof


Kijk voor de conceptsyllabus op de pagina Conceptsyllabi.

Hulpmiddelen

De in 2025 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL 2025. Kies geschiedenis in 2025 of vmbo GL in 2025 of vmbo TL in 2025 als u breder geïnformeerd wilt worden.