economie en ondernemen vmbo BB 2025

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Hulpmiddelen

De in 2025 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.


Meer informatie


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen economie en ondernemen vmbo BB 2025. Kies economie en ondernemen in 2025 of vmbo BB in 2025 als u breder geïnformeerd wilt worden.