Arabisch vmbo BB 2027

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2027 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Arabisch vmbo BB 2027. Kies vmbo BB in 2027 als u breder geïnformeerd wilt worden.