Mobiliteit en transport vmbo gl

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt voor dit examenjaar.