Tijdvakken centrale examens

Laatste update

Het centraal examen kent drie tijdvakken (zie artikel 2.56 WVO 2020). Het gaat dan met name om de vakken die met een schriftelijk centraal examen op een vast tijdstip worden afgenomen. Dit betreft vwo, havo, vmbo-tl en vmbo-gl. De examens in vmbo-bb en vmbo-kb worden voornamelijk digitaal afgenomen. Scholen met vmbo-bb en vmbo-kb hebben nog wel de mogelijkheid te kiezen voor een schriftelijk examen op een vast tijdstip. Die worden ook in het eerste, tweede en derde tijdvak gepland.

Eerste tijdvak

De centrale examens van het eerste tijdvak worden afgenomen door de scholen en de vavo-instellingen in de tweede helft van mei (zie het examenrooster). Dan legt elke kandidaat de centrale examens af. In het rooster kan zijn opgenomen dat van sommige vakken het centrale examen al voor de aanvang van het eerste tijdvak wordt afgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het centraal praktisch eindexamen (CPE) van de beeldende vakken op vmbo en vwo (tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving).

Tweede tijdvak

Het tweede tijdvak vindt medio juni plaats. Het tweede tijdvak start direct op maandag. Het wordt in de regel door de scholen en de vavo-instellingen zelf afgenomen. De minister wijst een aantal vakken aan waarvoor het tweede tijdvak door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt afgenomen (zie de aangewezen vakken.) Dit geldt in elk geval voor de papieren examens vmbo-bb en vmbo-kb. Het tweede tijdvak is bedoeld voor kandidaten die door overmacht tijdens het eerste tijdvak verhinderd waren (zie artikel 3.29 Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Ook biedt dit tijdvak gelegenheid tot het afleggen van de herkansing van het centraal examen voor een vak (zie artikel 3.38 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Het tweede tijdvak bestrijkt enkele dagen. Het is daardoor mogelijk meer dan twee examens af te leggen als kandidaten vanwege ziekte niet al hun examens hebben kunnen afronden in het eerste tijdvak. De kandidaat mag maximaal twee examens per dag afleggen.

Derde tijdvak

In augustus worden de centrale examens van het derde tijdvak afgenomen. Het CvTE is verantwoordelijk voor de oproep, de afname en de correctie van de centrale examens in het derde tijdvak. Plaatsen en tijdstippen voor het derde tijdvak worden na aanmelding bekendgemaakt aan degenen die zijn aangemeld bij afdeling Examendiensten van DUO. Het derde tijdvak is bedoeld voor kandidaten die het examen nog niet hebben kunnen voltooien (zie artikel 3.29 Uitvoeringsbesluit WVO 2020) en voor kandidaten die nog recht hebben op een herkansing (zie artikel 3.38 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Meer informatie over het derde tijdvak