Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2025

Laatste update
Kenmerk
CvTE-23.00858
Datum
26 juni 2023
Gepubliceerd
Staatscourant 2023, nr. 18581

Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2025.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2025.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2024, en vervalt op 31 december 2025.

Publicatie in de Staatscourant

Juridische grondslag

Bijlagen

Meer informatie