Wijzigingen in de syllabi aardrijkskunde havo 2025 en vwo 2026

Gepubliceerd op

Voor de syllabi aardrijkskunde havo & vwo heeft een syllabuscommissie in opdracht van het College voor Toetsen en Examens wijzigingsvoorstellen geformuleerd. Met de wijzigingen wil de commissie de leerstof voor de centrale examens actualiseren.

De syllabuscommissie heeft haar opdracht voor de havo syllabi voltooid na raadpleging van docenten in het voorjaar van 2022 en overleg met het KNAG. Aanvankelijk richtte de actualisatie zich met name op de domeinen B en E en op enkele onderdelen van domein C. Uiteindelijk zijn ook in domein D (Zuid-Amerika / Braziliƫ) aanpassingen gedaan. Als bijlage van de syllabus is een toelichting bij de wijzigingen van de commissie opgenomen.

Om aanpassing van leermiddelen mogelijk te maken en docenten tijd te geven zich voor te bereiden, zijn als invoeringsjaren 2025 voor havo en 2026 voor vwo bepaald. Beide syllabi hebben een conceptstatus. In juni 2023 stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast waarna ze onderdeel worden van ministeriƫle regelgeving.

U kunt de syllabi downloaden via de onderstaande links: