Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Laatste update
Kenmerk
VO/BZO/869644
Datum
22 juni 2016
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 34133

Deze regeling geeft concrete voorschriften voor de kwaliteitsborging van beroepsgerichte keuzevakken en stelt de examenprogramma’s voor de beroepsgerichte keuzevakken vast.

Ook stelt deze regeling de algemene deugdelijkheidseisen vast die worden gesteld aan nieuw te ontwikkelen beroepsgerichte keuzevakken, en regelt de procedure van aanmelding en goedkeuring van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken.

Deze regeling is in werking getreden per 1 augustus 2016.

Wijzigingen

Met ingang van 1 augustus 2017 is deze Regeling gewijzigd door Regeling VO/1161413.

Met ingang van 1 augustus 2018 is deze Regeling gewijzigd door Regeling 1385368.

Met ingang van 1 augustus 2018 is deze Regeling gewijzigd door Regeling VO/1402028.

Met ingang van 1 augustus 2019 is deze Regeling gewijzigd door Regeling 8394991.

Publicatie op wetten.overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikelen 26j, eerste lid, 26k, derde en vijfde lid en 26l, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO
  • artikel 27, eerste lid, artikel 28, derde en vijfde lid en artikel 28a, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES