Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2024

Laatste update
Kenmerk
CvTE-22.00845
Datum
27 juni 2022
Gepubliceerd
Staatscourant 2022, nr. 17985

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2024 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Dit rooster geldt voor de centrale examens in 2024.

Wijzigingen

Deze regeling is op 26 augustus 2023 gewijzigd door 'Besluit wijziging regeling: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2024' in verband met:

 • de omwisseling van het afnamemoment van de examens Engels vwo en Nederlands vwo in het eerste tijdvak;
 • de verlenging van de afnameperiode van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak.

De wijzigingen zijn op deze pagina doorgevoerd en gemarkeerd met een *.

Besluit op overheid.nl

Besluit

Artikel 1. Tijdvakken en examenrooster centrale examens 2024

 1. Het eerste tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op dinsdag 14 mei en eindigt op woensdag 29 mei. De dagen en uren waarop de toetsen van worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 2. Het tweede tijdvak voor de schriftelijke centrale examens begint op dinsdag 18 juni* en eindigt op dinsdag 25 juni*. De dagen waarop de toetsen worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2. In maart wordt een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt.
 3. De afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint op maandag 1 april en eindigt op vrijdag 19 juli*.
 4. De afnameperiode voor de flexibele digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op maandag 1 april en eindigt op vrijdag 19 juli*.
 5. Het derde tijdvak vindt plaats in augustus. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, worden na aanmelding aan de kandidaat door het College voor toetsen en examens meegedeeld.

Artikel 2. Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, eerste lid, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden voor aanvang van het eerste tijdvak:

 • a.in het vmbo: in de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van de beeldende vakken.
 • b.in het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Bijlagen*

Toelichting

Met dit besluit worden de tijdstippen vastgesteld waarop de toetsen van de centrale examens van het eindexamen en de staatsexamens worden afgenomen van het eindexamen 2024. Uitgangspunten bij het vaststellen van het rooster voor de centrale examens waren de volgende:

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;
 • Een vak door iedere leerling af te leggen en correctie-intensief zit bij voorkeur als startvak voor in het rooster. Daarmee start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te delen;
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland, zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee havo/vwo groepen nakijkt;
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden, en
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Roostervrije dagen 2024

 • meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
 • start zomervakantie eerste regio (in 2024 zuid): 6 juli 2024

Tijdschema centraal examen 2024

In onderstaand tijdschema zijn de datums van bekendmaking van de normering en het tweede tijdvak weergegeven. De datums van inzending deelscores aan Cito en aanmelding tweede tijdvak aangewezen vakken worden in de Septembermededeling over de eindexamens 2024 bekendgemaakt.

Tijdschema centraal examen 2024 Deze tabel geeft per schoolsoort (kolom 2, 3, 4) aan welke activiteiten (kolom 1) voor het centraal examen (moeten) plaatsvinden
activiteitvmbo, beroepsgerichtvmbo, algemeenvwo/havo
bekendmaking normen eerste tijdvak (08:00 uur)woensdag 5 juniwoensdag 12 juniwoensdag 12 juni
tweede tijdvak schoolvanaf maandag 17 juni
tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)donderdag 20 juni
bekendmaking normen tweede tijdvakdinsdag 2 juli* 08:00 uur