YouTube-kanaal CvTE en Examenblad

Laatste update

Op het YouTube kanaal van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) kun je verschillende filmpjes bekijken. Er zijn video’s over het werk van het CvTE en over bijvoorbeeld normering, de centrale examens en de centrale eindtoets. Docenten die betrokken zijn bij de totstandkoming van de centrale examens en examenafnames gaan in op actuele thema's rondom examinering.

Kijk voor alle video’s op YouTube.

Wil je meer weten over de medewerkers van het CvTE? Lees dan ‘Onze verhalen’ op de website van het CvTE.