Vakspecifieke informatie produceren, installeren en energie vmbo bb, kb en gl

Laatste update

Algemene informatie en aandachtspunten

De algemene informatie is terug te lezen in de Septembermededeling en op pagina Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). 

Examenstof

De examenstof voor het centraal praktische examen is beschreven in de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het examenprogramma. De syllabus is leidend (niet de educatieve methode).

Regelgeving: status correctievoorschrift

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket via het contactformulier.

Specifieke informatie per versie

Overzicht onderdelen en ICT 


Gebruik lasersnijder en plasmasnijder niet toegestaan

Het is niet toegestaan dat leerlingen een laser- en plasmasnijder gebruiken tijdens de afname van de cspe’s PIE bb, kb en gl.

Toelichting:

De constructie van de profielvak-cspe’s is gebaseerd op de geldende syllabus PIE. Examenopdrachten moeten binnen de reikwijdte van de inhoud beschreven in de syllabus blijven. Het examineren van vaardigheden met betrekking tot het gebruik van de lasersnijder en plasmasnijder bij het maken van een technisch werkstuk valt buiten de inhoud van de syllabus. Bij het construeren van de opdrachten en daarmede vanzelfsprekend ook het correctievoorschrift (cv) kon daarom geen rekening gehouden worden met het gebruik van lasersnijder en plasmasnijder.

Specifieke informatie PIE bb versie blauw

Bestellijst voor examenonderdeel B

In de instructie voor de examinator van onderdeel B is een bestellijst opgenomen. U kunt deze lijst gebruiken voor het bestellen van materialen voor het werkstuk.

Bijzondere materialen

Naast gangbare materialen is voor het examen ten minste ook nodig:

Voor een installatie-opdracht:

 • inlaatcombinatie 15 mm knel + 2 x knelset 15 x 16x2 (zie hieronder voor een voorbeeld)
 • KlikAanKlikUit-ontvanger ACM-2300-HC (geschikt voor wisselschakeling)
 • KlikAanKlikUit-zender AYCT-102. Deze zender is al eerder in een CSPE opgenomen.

Benodigd aantal: 1 inlaatcombinatie en 1 ontvanger per kandidaat en 1 zender per groep kandidaten. Of, als u tussentijds beoordeelt en demonteert, zoveel inlaatcombinaties en ontvangers als het aantal kandidaten dat u gelijktijdig examineert en 1 zender.

Voor een bedradingsopdracht:

 • relaisvoet 14-polig DIN montage: type Finder 94.04 of vergelijkbaar
 • relais 14-polig 4x wissel 24 V AC/DC  (of DC), bijpassend bij relaisvoet
 • een montageplaat met voorgemonteerd bedradingskanaal 25x25 mm en DIN-rail. Deze montageplaat is al eerder in cspe’s opgenomen.*

Benodigd aantal: een montageplaat, relaisvoet en relais per kandidaat of, als u tussentijds beoordeelt en demonteert, zoveel montageplaten, relaisvoeten en relais als het aantal kandidaten dat u gelijktijdig examineert.

* Opmerking:

Indien u geen montageplaten heeft van voorgaande cspe’s, dan dient u voorafgaand aan het cspe de montageplaten te maken en daarop een bedradingskoker en DIN-rail te monteren. Gebruik hiervoor de tekeningen montageplaat 1 en montageplaat 2. Zie linkjes naar de bestanden:

U kunt de montageplaten ook machinaal (laten) maken. Gebruik hiervoor de .dwg of . dxf bestanden met de contourtekening van de montageplaat 

Zie linkjes naar de bestanden:

 

Specifieke informatie PIE kb versie blauw

Bestellijst voor examenonderdeel B

In de instructie voor de examinator van onderdeel B is een bestellijst opgenomen. U kunt deze lijst gebruiken voor het bestellen van materialen voor het werkstuk.

Bijzondere materialen

Naast gangbare materialen is voor het examen ten minste ook nodig:

Voor een installatie-opdracht:

 • inlaatcombinatie 15 mm knel + 2 x knelset 15 x 16x2 (zie hieronder voor een voorbeeld)
 • KlikAanKlikUit-ontvanger ACM-2300-HC (geschikt voor wisselschakeling)
 • KlikAanKlikUit-zender AYCT-102. Deze zender is al eerder in een CSPE opgenomen.

Benodigd aantal: 1 inlaatcombinatie en 1 ontvanger per kandidaat en 1 zender per groep kandidaten. Of, als u tussentijds beoordeelt en demonteert, zoveel inlaatcombinaties en ontvangers als het aantal kandidaten dat u gelijktijdig examineert en 1 zender.

Voor een practicumopdracht:

 • een programmeerbaar relais 24 V DC of AC/DC met minimaal 4 ingangen en 3 uitgangen.

Benodigd aantal: één per aantal gelijktijdig te examineren kandidaten.

Specifieke informatie PIE gl versie blauw

Bestellijst voor examenonderdeel B

In de instructie voor de examinator van onderdeel B is een bestellijst opgenomen. U kunt deze lijst gebruiken voor het bestellen van materialen voor het werkstuk.

Bijzondere materialen

Naast gangbare materialen is voor het examen ten minste ook nodig:

Voor een practicumopdracht:

 • een programmeerbaar relais 24 V DC of AC/DC met minimaal 2 ingangen en 1 uitgang
 • een montageplaat met voorgemonteerd bedradingskanaal 25x25 mm en DIN-rail. Deze montageplaat is al eerder in cspe’s opgenomen.*

Benodigd aantal: een montageplaat en programmeerbaar relais per kandidaat of, als u tussentijds beoordeelt en demonteert, zoveel montageplaten en programmeerbare relais als het aantal kandidaten dat u gelijktijdig examineert.

U heeft ook één compleet en werkend exemplaar nodig indien de kandidaat zijn opdracht niet of niet op tijd werkend heeft.

* Opmerking:

Indien u geen montageplaten heeft van voorgaande cspe’s, dan dient u voorafgaand aan het cspe de montageplaten te maken en daarop een bedradingskoker en DIN-rail te monteren. Gebruik hiervoor de tekeningen montageplaat 1 en montageplaat 2. Zie linkjes naar de bestanden:

U kunt de montageplaten ook machinaal (laten) maken. Gebruik hiervoor de .dwg of . dxf bestanden met de contourtekening van de montageplaat 

Zie linkjes naar de bestanden:

 

Specifieke informatie PIE bb versie rood

Bestellijst voor examenonderdeel B

In de instructie voor de examinator van onderdeel B is een bestellijst opgenomen. U kunt deze lijst gebruiken voor het bestellen van materialen voor het werkstuk.

Bijzondere materialen

Naast gangbare materialen is voor het examen ten minste ook nodig:

Voor een installatie-opdracht:

 • inlaatcombinatie 15 mm knel + 2 x knelset 15 x 16x2 (zie hieronder voor een voorbeeld)
 • KlikAanKlikUit-ontvanger ACM-2300-HC (geschikt voor wisselschakeling)
 • KlikAanKlikUit-zender AYCT-102. Deze zender is al eerder in een CSPE opgenomen.

Benodigd aantal: 1 inlaatcombinatie en 1 ontvanger per kandidaat en 1 zender per groep kandidaten. Of, als u tussentijds beoordeelt en demonteert, zoveel inlaatcombinaties en ontvangers als het aantal kandidaten dat u gelijktijdig examineert en 1 zender.

Voor een bedradingsopdracht:

 • relaisvoet 14-polig DIN montage: type Finder 94.04 of vergelijkbaar
 • relais 14-polig 4x wissel 24 V AC/DC  (of DC), bijpassend bij relaisvoet
 • een montageplaat met voorgemonteerd bedradingskanaal 25x25 mm en DIN-rail. Deze montageplaat is al eerder in cspe’s opgenomen.*

Benodigd aantal: een montageplaat, relaisvoet en relais per kandidaat of, als u tussentijds beoordeelt en demonteert, zoveel montageplaten, relaisvoeten en relais als het aantal kandidaten dat u gelijktijdig examineert.

* Opmerking:

Indien u geen montageplaten heeft van voorgaande cspe’s, dan dient u voorafgaand aan het cspe de montageplaten te maken en daarop een bedradingskoker en DIN-rail te monteren. Gebruik hiervoor de tekeningen montageplaat 1 en montageplaat 2. Zie linkjes naar de bestanden:

U kunt de montageplaten ook machinaal (laten) maken. Gebruik hiervoor de .dwg of . dxf bestanden met de contourtekening van de montageplaat 

Zie linkjes naar de bestanden:

 

Specifieke informatie PIE kb versie rood

Bestellijst voor examenonderdeel B

In de instructie voor de examinator van onderdeel B is een bestellijst opgenomen. U kunt deze lijst gebruiken voor het bestellen van materialen voor het werkstuk.

Bijzondere materialen

Naast gangbare materialen is voor het examen ten minste ook nodig:

Voor een installatie-opdracht:

 • inlaatcombinatie 15 mm knel + 2 x knelset 15 x 16x2 (zie hieronder voor een voorbeeld)
 • KlikAanKlikUit-ontvanger ACM-2300-HC (geschikt voor wisselschakeling)
 • KlikAanKlikUit-zender AYCT-102. Deze zender is al eerder in een CSPE opgenomen.

Benodigd aantal: 1 inlaatcombinatie en 1 ontvanger per kandidaat en 1 zender per groep kandidaten. Of, als u tussentijds beoordeelt en demonteert, zoveel inlaatcombinaties en ontvangers als het aantal kandidaten dat u gelijktijdig examineert en 1 zender.

Voor een practicumopdracht:

 • een programmeerbaar relais 24 V DC of AC/DC met minimaal 4 ingangen en 3 uitgangen.

Benodigd aantal: één per aantal gelijktijdig te examineren kandidaten.

Specifieke informatie PIE gl versie rood

Bestellijst voor examenonderdeel B

In de instructie voor de examinator van onderdeel B is een bestellijst opgenomen. U kunt deze lijst gebruiken voor het bestellen van materialen voor het werkstuk.

Bijzondere materialen

Naast gangbare materialen is voor het examen ten minste ook nodig:

Voor een practicumopdracht:

 • een programmeerbaar relais 24 V DC of AC/DC met minimaal 2 ingangen en 1 uitgang
 • een montageplaat met voorgemonteerd bedradingskanaal 25x25 mm en DIN-rail. Deze montageplaat is al eerder in cspe’s opgenomen.*

Benodigd aantal: een montageplaat en programmeerbaar relais per kandidaat of, als u tussentijds beoordeelt en demonteert, zoveel montageplaten en programmeerbare relais als het aantal kandidaten dat u gelijktijdig examineert.

U heeft ook één compleet en werkend exemplaar nodig indien de kandidaat zijn opdracht niet of niet op tijd werkend heeft.

* Opmerking:

Indien u geen montageplaten heeft van voorgaande cspe’s, dan dient u voorafgaand aan het cspe de montageplaten te maken en daarop een bedradingskoker en DIN-rail te monteren. Gebruik hiervoor de tekeningen montageplaat 1 en montageplaat 2. Zie linkjes naar de bestanden:

U kunt de montageplaten ook machinaal (laten) maken. Gebruik hiervoor de .dwg of . dxf bestanden met de contourtekening van de montageplaat 

Zie linkjes naar de bestanden: