Vakspecifieke informatie pilot economie en ondernemen vmbo vmbo bb, kb en gl

Laatste update

Algemene informatie en aandachtspunten

De algemene informatie is terug te lezen in de Septembermededeling en op pagina Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). 

Examenstof

De examenstof voor het centraal praktische examen is beschreven in de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het examenprogramma. De syllabus is leidend (niet de educatieve methode).

Regelgeving: status correctievoorschrift

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket via het contactformulier.

Specifieke informatie per versie

Overzicht onderdelen en ICT E&O (Pilot)


Specifieke informatie E&O (Pilot) bb versie blauw

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Specifieke informatie E&O (Pilot) kb versie blauw

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Specifieke informatie E&O (Pilot) gl versie blauw

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Specifieke informatie E&O (Pilot) bb versie rood

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Specifieke informatie E&O (Pilot) kb versie rood

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Specifieke informatie E&O (Pilot) gl versie rood

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.