Vakspecifieke informatie mobiliteit en transport vmbo bb, kb en gl

Laatste update

Algemene informatie en aandachtspunten

De algemene informatie is terug te lezen in de Septembermededeling en op pagina Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). 

Examenstof

De examenstof voor het centraal praktische examen is beschreven in de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het examenprogramma. De syllabus is leidend (niet de educatieve methode).

Regelgeving: status correctievoorschrift

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket via het contactformulier.

Specifieke informatie per versie

Overzicht onderdelen en ICT 


Specifieke informatie M&T bb versie blauw

Voor het transportdeel heeft u voldoende antislipmatten nodig voor onder de vaten.

Specifieke informatie M&T kb versie blauw

Voor het transportdeel heeft u voldoende antislipmatten nodig voor onder de vaten.

Specifieke informatie M&T gl versie blauw

Voor het ontluchten van het koelsysteem met de vacuümmethode heeft u een koelsysteem-ontluchtingsset met onderdruk nodig. (Onderdeel B)

Specifieke informatie M&T bb versie rood

Voor het transportdeel heeft u voldoende antislipmatten nodig voor onder de vaten.

Voor het ontluchten van het koelsysteem met de vacuümmethode heeft u een koelsysteem-ontluchtingsset met onderdruk nodig. (Onderdeel A)

Specifieke informatie M&T kb versie rood

Voor het transportdeel heeft u voldoende antislipmatten nodig voor onder de vaten.

Voor het ontluchten van het koelsysteem met de vacuümmethode heeft u een koelsysteem-ontluchtingsset met onderdruk nodig. (Onderdeel A)

Specifieke informatie M&T gl versie rood

Voor het ontluchten van het koelsysteem met de vacuümmethode heeft u een koelsysteem-ontluchtingsset met onderdruk nodig. (Onderdeel B)

Voor het controleren van het bandenspanningssysteem heeft u een voertuig met een TPMS (Tyre Pressure Monitoring Systems) en een systeem met bandenspanningssensoren in de wielen en een display die de actuele bandenspanning weergeeft. Dit mag ook een achteraf inbouw-set zijn.