Vakspecifieke informatie media, vormgeving en ICT vmbo bb, kb en gl

Laatste update

Algemene informatie en aandachtspunten

De algemene informatie is terug te lezen in de Septembermededeling en op pagina Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). 

Examenstof

De examenstof voor het centraal praktische examen is beschreven in de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het examenprogramma. De syllabus is leidend (niet de educatieve methode).

Regelgeving: status correctievoorschrift

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket via het contactformulier.

Specifieke informatie per versie

Overzicht onderdelen en ICT 


Specifieke informatie MVI bb versie blauw

In het cspe 2024 is bij MVI een programmeeropdracht opgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van Scratch 3. Deze app kan op verschillende platforms en devices draaien.

Specifieke informatie MVI kb versie blauw

In het cspe 2024 is bij MVI een programmeeropdracht opgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van Scratch 3. Deze app kan op verschillende platforms en devices draaien.

Voorts dient er rekening te worden gehouden dat er een baliegesprek of een telefoongesprek zoals op een servicedesk (ook mogelijk via ms-teams, zoom, facetime, whatsapp, o.i.d.) gevoerd moet worden.

Specifieke informatie MVI gl versie blauw

In het cspe 2024 is bij MVI een programmeeropdracht opgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van Scratch 3. Deze app kan op verschillende platforms en devices draaien.

Voorts dient er rekening te worden gehouden dat er een baliegesprek of een telefoongesprek zoals op een servicedesk (ook mogelijk via ms-teams, zoom, facetime, whatsapp, o.i.d.) gevoerd moet worden.

Kandidaten maken een testopstelling met een pc en een router. Zij moeten voldoende rechten hebben om o.m. het ip-adres aan te passen.

Bij het cspe GL blauw wordt door kandidaten het programma VLC geïnstalleerd en geconfigureerd.

Specifieke informatie MVI bb versie rood

In het cspe 2024 is bij MVI een programmeeropdracht opgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van Scratch 3. Deze app kan op verschillende platforms en devices draaien.

Specifieke informatie MVI kb versie rood

In het cspe 2024 is bij MVI een programmeeropdracht opgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van Scratch 3. Deze app kan op verschillende platforms en devices draaien.

Voorts dient er rekening te worden gehouden dat er een baliegesprek of een telefoongesprek zoals op een servicedesk (ook mogelijk via ms-teams, zoom, facetime, whatsapp, o.i.d.) gevoerd moet worden.

Specifieke informatie MVI gl rood

In het cspe 2024 is bij MVI een programmeeropdracht opgenomen waarbij gebruik gemaakt wordt van Scratch 3. Deze app kan op verschillende platforms en devices draaien.

Voorts dient er rekening te worden gehouden dat er een baliegesprek of een telefoongesprek zoals op een servicedesk (ook mogelijk via ms-teams, zoom, facetime, whatsapp, o.i.d.) gevoerd moet worden.

Kandidaten maken een testopstelling met een pc en een router. Zij moeten voldoende rechten hebben om o.m. het ip-adres aan te passen.