Vakspecifieke informatie horeca, bakkerij en recreatie vmbo bb, kb en gl

Laatste update

Algemene informatie en aandachtspunten

De algemene informatie is terug te lezen in de Septembermededeling en op pagina Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). 

Examenstof

De examenstof voor het centraal praktische examen is beschreven in de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het examenprogramma. De syllabus is leidend (niet de educatieve methode).

Regelgeving: status correctievoorschrift

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket via het contactformulier.

Specifieke informatie per versie

Overzicht onderdelen en ICT H&R


Geloofs-/levensovertuiging en vervangen van producten

Indien het bevoegd gezag van de school vaststelt dat een kandidaat op grond van zijn geloofs-/levensovertuiging NIET met een bepaald product kan/mag werken, is het toegestaan een vervangend product te gebruiken. Voorwaarde is dat het van de kandidaat voorafgaand aan de afnameperiode bij de school bekend is en is vastgelegd. 

Het vervangende product dient in zoverre gelijkwaardig te zijn dat de toe te passen technieken dezelfde blijven, de moeilijkheidsgraad van het examen gelijk blijft en alle beoordelingsaspecten van het correctievoorschrift van toepassing blijven.

Indien een kandidaat met een product werkt, dat hij niet kan/mag proeven, en dit wordt in het examen wel van de kandidaat gevraagd, dan mag het bevoegd gezag van de school iemand aanwijzen die het product voor de kandidaat proeft. 

Voor kandidaten die vanwege een beperking, bijvoorbeeld een allergie, ‘aangewezen’ zijn op een aangepast cspe gelden de voor deze kandidaten geldende richtlijnen die zijn opgenomen in brochure ‘Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte’.

Specifieke informatie HBR bb versie blauw

Onderdeel B

De gangbare bakkerij-inventaris, aangevuld met per kandidaat: 

 • 12 ringen: Ø 8,5 cm
 • 2 spuitzakken
 • glad spuitmondje 12
 • gladde steker Ø 11 cm
 • 4 cakeblikken maat 180-80-65

Onderdeel C

Elke kandidaat moet kunnen beschikken over de gangbare keuken-inventaris, aangevuld met:

 • thermometer
 • 3 bakjes om wat van de bereide gerechten in te bewaren
 • 4 glaasjes (inhoud 150-200 ml) 
 • aluminiumfolie

Specifieke informatie HBR kb versie blauw

Onderdeel B

de gangbare bakkerij-inventaris, aangevuld met per kandidaat: 

 • 12 ringen: Ø 8,5 cm
 • 2 spuitzakken
 • glad spuitmondje 12
 • kartel spuitmondje 10
 • gladde steker Ø 11 cm
 • 4 cakeblikken maat 180-80-65

Onderdeel C

de gangbare keuken-inventaris, aangevuld met per kandidaat: 

 • thermometer
 • 3 bakjes om wat van de bereide gerechten in te bewaren
 • 4 glaasjes (inhoud 150-200 ml) 
 • steker van ø 3 cm 
 • steker van ø 5 cm

Specifieke informatie HBR gl versie blauw

Onderdeel C

de gangbare keuken-inventaris, aangevuld met per kandidaat: 

 • thermometer
 • 4 bakjes om wat van de bereide gerechten in te bewaren
 • 4 glaasjes (inhoud 150-200 ml) 

Verder is per groep nodig:

 • 1 portioneerlepel (⌀ 6,5 cm) 

Specifieke informatie HBR bb versie rood

Onderdeel B
De gangbare bakkerij-inventaris, aangevuld met per kandidaat:

 • 12 ringen: Ø 8,5 cm
 • gladde steker Ø 11 cm
 • 2 spuitzakken
 • kartelspuitje 12
 • glad spuitje 12

Onderdeel C

de gangbare keuken-inventaris, aangevuld met per kandidaat: 

 • 4 glaasjes (inhoud 150 tot 200 ml)
 • 4 ringen ø 8 cm en 2 cm hoog (mogelijk dat de bakkerij deze heeft)
 • 3 bakjes om wat van de bereide gerechten in te bewaren

Verder is per groep nodig:

 • 1 portioneerlepel (⌀ 5,0 cm) 

Specifieke informatie HBR kb versie rood

Onderdeel B
De gangbare bakkerij-inventaris, aangevuld met per kandidaat:

 • 12 ringen: Ø 8,5 cm
 • 2 spuitzakken
 • gladde steker Ø 11 cm
 • 2x glad spuitje 12

Onderdeel C

de gangbare keuken-inventaris, aangevuld met per kandidaat: 

 • thermometer
 • plastic folie
 • 5 open vormen/ringen/pvc-buizen ø 7 cm en 5 cm hoog (mogelijk heeft de bakkerij deze)
 • 4 (houten) spiesen van ongeveer 20 cm lengte 
 • 1 ovenschaal (lengte minimaal 22 cm)
 • 3 bakjes om wat van de bereide gerechten in te bewaren
 • 5 plastic bandjes zoals BrandNewCake Acetaatfolie van een rol van 5 cm breedte; wordt in de patisserie vaak gebruikt bij taart en gebak
BrandNewCake Acetaatfolie voor Vakspecifieke Informatie Horeca, Bakkerij en Recreatie 2024

Specifieke informatie HBR gl versie rood

Onderdeel A

 1. de gangbare keuken-inventaris, aangevuld met per kandidaat: 
 • thermometer
 • ⅓ gastronormbak, ± 4 cm hoog (of een schaal van ongeveer hetzelfde formaat)
 • 3 bakjes om wat van de bereide gerechten in te bewaren
 • bij voorkeur 4 rechthoekige borden, formaat 15 x 25 cm (maar u kunt ook ronde borden laten gebruiken door de kandidaat)