Vakspecifieke informatie dienstverlening en producten bb, kb en gl

Laatste update

Algemene informatie en aandachtspunten

De algemene informatie is terug te lezen in de Septembermededeling en op pagina Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). 

Examenstof

De examenstof voor het centraal praktische examen is beschreven in de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het examenprogramma. De syllabus is leidend (niet de educatieve methode).

Regelgeving: status correctievoorschrift

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket via het contactformulier.

Specifieke informatie per versie

Overzicht onderdelen en ICT D&P


Geloofs-/levensovertuiging en vervangen van producten

Indien het bevoegd gezag van de school vaststelt dat een kandidaat op grond van zijn geloofs-/levensovertuiging NIET met een bepaald product kan/mag werken, is het toegestaan een vervangend product te gebruiken. Voorwaarde is dat het van de kandidaat voorafgaand aan de afnameperiode bij de school bekend is en is vastgelegd. 

Het vervangende product dient in zoverre gelijkwaardig te zijn dat de toe te passen technieken dezelfde blijven, de moeilijkheidsgraad van het examen gelijk blijft en alle beoordelingsaspecten van het correctievoorschrift van toepassing blijven.

Indien een kandidaat met een product werkt, dat hij niet kan/mag proeven, en dit wordt in het examen wel van de kandidaat gevraagd, dan mag het bevoegd gezag van de school iemand aanwijzen die het product voor de kandidaat proeft. 

Voor kandidaten die vanwege een beperking, bijvoorbeeld een allergie, ‘aangewezen’ zijn op een aangepast cspe gelden de voor deze kandidaten geldende richtlijnen die zijn opgenomen in brochure ‘Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte’.

Specifieke informatie D&P bb en kb versie blauw

Voor bb en kb om het examen te kunnen maken zijn nodig: 

 • gangbare keukeninventaris inclusief bakpapier 
  • eventueel een bolzeef, afhankelijk van de specifieke bereidingswijze van het product dat voor de kandidaten wordt klaargezet;
 • gereedschappen en materialen die normaal in een werkplaats aanwezig zijn;
 • liniaal;
 • kolomboormachine;
 • spiraalboor ø3,5 en ø6 mm;
 • figuurzaagmachine of decoupeerzaag;
 • beitel;
 • kapzaag of handzaag;
 • verstekzaag met verstekbak;
 • raspvijl of bandschuurmachine;
 • zetbank;
 • griptang of lijmklem;
 • houtlijm;
 • hamer;

Alleen voor BB

 • plaatschaar of hefboomschaar (alleen BB, voor KB niet van toepassing);
 • vijl om metaal af te werken na knippen (alleen BB, voor KB niet van toepassing).

Zorg voor elke kandidaat ten minste voor:

 • geschaafd vuren * 
  • 1 lat (12 x 44 x 1000 mm - tolerantie +/- 1 mm);
  • 3 latten (12 x 44 x 600 mm - tolerantie +/- 1 mm);
  • 3 latten (7 x 44 x 455 mm - tolerantie +/- 1 mm);
  • 2 latten (7 x 44 x 366 mm - tolerantie +/- 1 mm);
  • 3 latten (12 x 44 x 350 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • 2 aluminium plaatjes (60 x 50 x 1 mm);
 • 2 stalen bolkophoutschroeven ** (ø3,5 x 12 mm);
 • 3 stalen slotbouten M5 x 50;
 • 1 stalen zeskantbout M5 x 25;
 • 4 stalen vleugelmoeren M5;
 • 37 stalen verloren-kopspijkers *** 1,5 x 15 mm;
 • 7 stalen carrosserieringen ø5,3 x ø15 x 1,2 mm.

*  Er mag ook een ander houtsoort gebruikt worden.

** Er mag ook een andere passende bolkophoutschroef gebruikt worden met een diameter tussen ø2,8 en ø3,5 en een lengte tussen 9 mm en 12 mm.

*** Er mag ook een andere passende spijker gebruikt worden met een dikte tussen 1 mm en 1,5 mm en een lengte tussen 15 mm en 20 mm.

Specifieke informatie D&P gl versie blauw

Voor gl om het examen te kunnen maken zijn nodig: 

 • gangbare keukeninventaris inclusief bakpapier 
  • eventueel een bolzeef, afhankelijk van de specifieke bereidingswijze van het product dat voor de kandidaten wordt klaargezet;

Specifieke informatie D&P bb en kb versie rood

Om het examen te kunnen maken zijn nodig: 

 • gangbare keukeninventaris inclusief een grillpan, eiersnijder, kookwekker en satéprikkers;
 • gereedschappen en materialen die normaal in een werkplaats aanwezig zijn;
 • kolomboormachine;
 • figuurzaagmachine of decoupeerzaagmachine (met zaagjes geschikt voor het zagen van 18 mm vurenhout of plaatmateriaal);
 • forstnerboor ø40 mm;
 • gatenzaag ø76 mm (+ 4 mm); 
 • kapzaag en/of verstekzaag;
 • winkelhaak (blokhaak); 
 • (metalen steek)passer;
 • lijmtang en karton of dun afvalhout.

Zorg voor elke kandidaat ten minste voor:

 • 2 platen multiplex * (18 x 200 x 200 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • 40 stalen verloren-kopspijkers ** 1,0 x 16-25 mm;
 • 1 lat multiplex * of 4 latten van 900 mm (Tip: zoek op schaaflat of modelbouwlatjes):
  • variant a *** (3600 x 10 x 4 mm)
  • variant b *** (3600 x 9 x 4 mm) 

*     Er mag ook een andere houtsoort gebruikt worden, bijvoorbeeld vuren of grenen.

**   Spijkertjes met een diameter groter dan 1,0 mm zijn toegestaan, mits deze niet zorgen voor het splijten van het hout.

***        De standaardmaat van de latjes kan per houthandel en/of bouwmarkt en/of regio verschillen. Er zijn daarom twee varianten (variant a en b) van het werkstuk. Bepaal afhankelijk van

Specifieke informatie D&P gl versie rood

Om het examen te kunnen maken is nodig:

 • gangbare keukeninventaris inclusief een grillpan, eiersnijder, kookwekker en satéprikkers;