Vakspecifieke informatie bouwen, wonen en interieur vmbo vmbo bb, kb en gl

Laatste update

Algemene informatie en aandachtspunten

De algemene informatie is terug te lezen in de Septembermededeling en op pagina Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). 

Examenstof

De examenstof voor het centraal praktische examen is beschreven in de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het examenprogramma. De syllabus is leidend (niet de educatieve methode).

Regelgeving: status correctievoorschrift

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket via het contactformulier.

Specifieke informatie per versie

Overzicht onderdelen en ICT 


Specifieke informatie 

De syllabi BWI 2024 voor alle niveaus (bb, kb, gl) zijn aangepast naar aanleiding van de invoering van de omgevingswet. Ook is de EKO-kist komen te vervallen.

Specifieke informatie BWI bb versie blauw

In 2024 bevat het cspe BWI BB en KB een opdracht over deeltaak 4.4 een werkstuk voorbereiden, afwerken en decoreren.  In deze opdracht gaan kandidaten een sign-uiting maken zoals beschreven in eindterm 4.4.3. Dit is de afgelopen jaren niet of minder aan bod gekomen in deze cspe’s.

Mocht u uw leerlingen voorbereiden met behulp van gepubliceerde examens, dan is het aan te raden om hier aandacht aan te besteden. In de cspe’s BWI-GL van de afgelopen jaren zit een uitgebreide sign-opdracht, hier kunt u uw leerlingen mee laten oefenen.

Specifieke informatie BWI kb versie blauw

In 2024 bevat het cspe BWI BB en KB een opdracht over deeltaak 4.4 een werkstuk voorbereiden, afwerken en decoreren.  In deze opdracht gaan kandidaten een sign-uiting maken zoals beschreven in eindterm 4.4.3. Dit is de afgelopen jaren niet of minder aan bod gekomen in deze cspe’s.

Mocht u uw leerlingen voorbereiden met behulp van gepubliceerde examens, dan is het aan te raden om hier aandacht aan te besteden. In de cspe’s BWI-GL van de afgelopen jaren zit een uitgebreide sign-opdracht, hier kunt u uw leerlingen mee laten oefenen.

Specifieke informatie BWI gl versie blauw

Het cspe bestaat uit twee onderdelen in plaats van drie. De examenstof en de omvang van het examen zijn niet gewijzigd.

Specifieke informatie BWI bb versie rood

In 2024 bevat het cspe BWI BB en KB een opdracht over deeltaak 4.4 een werkstuk voorbereiden, afwerken en decoreren.  In deze opdracht gaan kandidaten een sign-uiting maken zoals beschreven in eindterm 4.4.3. Dit is de afgelopen jaren niet of minder aan bod gekomen in deze cspe’s.

Mocht u uw leerlingen voorbereiden met behulp van gepubliceerde examens, dan is het aan te raden om hier aandacht aan te besteden. In de cspe’s BWI-GL van de afgelopen jaren zit een uitgebreide sign-opdracht, hier kunt u uw leerlingen mee laten oefenen.

Specifieke informatie BWI kb versie rood

In 2024 bevat het cspe BWI BB en KB een opdracht over deeltaak 4.4 een werkstuk voorbereiden, afwerken en decoreren.  In deze opdracht gaan kandidaten een sign-uiting maken zoals beschreven in eindterm 4.4.3. Dit is de afgelopen jaren niet of minder aan bod gekomen in deze cspe’s.

Mocht u uw leerlingen voorbereiden met behulp van gepubliceerde examens, dan is het aan te raden om hier aandacht aan te besteden. In de cspe’s BWI-GL van de afgelopen jaren zit een uitgebreide sign-opdracht, hier kunt u uw leerlingen mee laten oefenen.

Specifieke informatie BWI gl versie rood

Het cspe bestaat uit twee onderdelen in plaats van drie. De examenstof en de omvang van het examen zijn niet gewijzigd.