Schoolexamen

Laatste update

Het schoolexamen is een verzameling toetsen en praktische opdrachten die gemaakt worden door leerlingen in de bovenbouw en die meetellen voor hun eindcijfer. Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen.

Leerlingen moeten hun schoolexamen hebben afgerond voordat het centraal examen begint. De cijfers voor schoolexamens staan dan vast. In de meeste vakken moeten leerlingen ook centraal examen doen. In dat geval is het eindcijfer voor dat vak het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. Een klein aantal vakken heeft alleen een schoolexamen.

Examenprogramma

In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) geven scholen aan hoe zij de schoolexamens afnemen en wat leerlingen per vak moeten doen om het schoolexamen af te ronden.

Elk vak heeft een eigen syllabus, waarin de eindtermen uit het examenprogramma gespecificeerd zijn voor het centraal examen.

Suggesties voor de invulling van de schoolexamens vind je op de website van de SLO:

Via een van de volgende links kies je eerst een vak, dan voor bovenbouw en rechtsboven vind je de handreiking:
 

De mogelijkheden die scholen kunnen bieden aan kandidaten met een beperking staan beschreven in de brochure Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte.

Leerling

Als leerling kun je met vragen over jouw schoolexamens terecht bij de school en de examensecretaris. Heb je opmerkingen of klachten over jouw eindexamens, dan kun je contact opnemen met het LAKS. Zoek je tips en hulp bij de schoolexamens, dan kun je kijken op Scholieren.com.

Ouders & verzorgers

Ouders/verzorgers met vragen over schoolexamens kunnen terecht bij de school en de examensecretaris. Voor informatie en advies over alles wat met onderwijs te maken heeft, kun je terecht bij Ouders & Onderwijs.