Richtlijnen voor het kopiëren van spraaksynthese-cd’s en daisy-cd’s

Laatste update

A. De examensecretaris kopieert, in aanwezigheid van minimaal één medewerker, de cd in het juiste kandidaten aantal. Eventueel een extra reserve exemplaar.

B. De examensecretaris en de medewerker doen alle gekopieerde cd’s in een enveloppe. Een andere verpakking is ook toegestaan. Op de enveloppe wordt het aantal exemplaren, het vak, het schooltype en het tijdvak vermeld. De enveloppe wordt vervolgens door de examensecretaris verzegeld en voorzien van zijn handtekening.

C. De examensecretaris en de medewerker vergewissen zich ervan dat de enveloppe op een veilige plaats (bijvoorbeeld de kluis) worden bewaard zolang de cd’s geheime examendocumenten bevatten.

D. Zij vergewissen zich ervan dat de gekopieerde bestanden niet in de computer/kopieermachine achterblijven en wissen de bestanden uit het geheugen, als die daar zijn achtergebleven.

Speciaal aandachtspunt daisy-cd’s

Wanneer er kopieën (reproducties) moeten worden gemaakt van daisy-examens, moet men er rekening mee houden dat dezelfde samenstelling/opbouw van de bestanden moet worden aangehouden als het origineel. Wanneer dit afwijkt, zou dit kunnen betekenen dat de gereproduceerde daisy zijn functies, zoals oorspronkelijk is beoogd, verliest.