Richtlijnen examendocumenten downloaden via Mijn DUO

Laatste update

A. De examensecretaris downloadt, in aanwezigheid van minimaal één medewerker, de examendocumenten van Mijn DUO en slaat deze op een beveiligd netwerk of een extern medium (bijvoorbeeld een USB-stick) op.

B. De examensecretaris en de medewerker printen de examendocumenten in de benodigde hoeveelheid uit. Wanneer gewenst kunnen enige reserve-exemplaren geprint worden.

C. De examensecretaris en de medewerker doen alle uitgeprinte examendocumenten in een enveloppe. Op de enveloppe wordt het aantal exemplaren vermeld. De enveloppe wordt vervolgens door de examensecretaris verzegeld en voorzien van zijn handtekening.

D. De examensecretaris en de medewerker zorgen ervoor dat de enveloppe en, wanneer van toepassing, het externe medium op een veilige plaats (bijvoorbeeld in de kluis) worden bewaard. Dit zolang het een geheim examendocument betreft.

E. De examensecretaris en de medewerker zorgen ervoor dat de gedownloade bestanden niet in de computer zijn opgeslagen, dat er geen kopieën of originelen bij de printer/kopieermachine achterblijven en wissen de examendocumenten uit het geheugen.

F. De examensecretaris en de medewerker voeren dit alles tijdig uit, bij voorkeur één schooldag voor afname van het betreffende examen.