Profielwerkstuk in het vmbo

Laatste update

In artikel 2.53 lid 3 Wet voortgezet onderwijs 2020 staat dat het een werkstuk is, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het betrokken profiel.

In artikel 3.4 (tl) en 3.7 (gl) van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 is geregeld dat het profielwerkstuk vmbo betrekking moet hebben op een thema uit het profiel waarin de leerling onderwijs volgt. Het profielwerkstuk vmbo wordt beoordeeld met ‘goed ’of ‘voldoende’ en wordt beoordeeld door ten minste twee examinatoren, zie artikel 3.14 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Het profielwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen en moet daarom zijn afgerond voor de start van het eerste tijdvak.