Pilot-examens

Laatste update

'Pilot' is de benaming voor proeven en experimenten die op een beperkt aantal scholen afgenomen worden om een nieuwe examenvorm uit te proberen of om (een onderdeel van) een vak te vernieuwen. Met andere woorden een 'pilot-examen' onderzoekt iets, bijvoorbeeld:
 

  • Of de vakvernieuwing goed in te voeren is.
  • Of een wijziging in de vorm van het examen problemen of voordelen oplevert.

Pilot-examens zijn anders dan de reguliere examens. Scholen worden hierover apart geïnformeerd, ook over de wijze van de aanmelding van hun leerlingen hiervoor. In de meeste gevallen verloopt het aanmelden van leerlingen voor een pilot-examen net als voor de reguliere examens via het digitale inschrijfformulier van DUO.

Alleen scholen die daarvoor toestemming hebben gekregen van het ministerie van OCW mogen deel nemen aan een pilot.

In examenjaar 2024 is er een pilot bij het profielvak-cspe Economie en Ondernemen.